Подготвени за иновирање: MATHS&SPORTS4ALL (Ready to innovate: Maths & Sports4all - RIMAS), МАТЕМАТИКА ПРЕКУ ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

Slider 1

Иновативниот проект Подготвени за иновации: Maths & Sports4all (Ready to innovate: Maths & Sports4all - RIMAS), кој ќе се реализира во текот на 30 месеци, се состои од имплементација на пакет алатки за учениците од основното образование, чија цел е да ги научат и зајакнат содржините од Математиката преку физичкото образование, во контекст на родова еднаквост.

Тој претставува можност да се отворат патеки во областа на образовното истражување преку трансверзален пристап кон учењето, кој ќе ги промовира научните струки кај учениците, без родова пристрасност, уште од најрана возраст.

Од друга страна, учениците вклучени во проектот ќе се здобијат со вредности како лична автономија или почитување на другите култури и ќе ја преземат својата улога како европски граѓани кои припаѓаат на заедничкиот простор.

На следните фотографии ви ги претставуваме наставниците одговорни за креирање и координација на проектот и списокот на придружни центри и институции кои ќе соработуваат во неговиот развој.