Спремни за иновације: Математика & Спорт за све (РИМАС), математика кроз физичко васпитање

Slider 1

Иновациони пројекат Спремни за иновације: Математика и спорт за све (РИМАС), који ће се одвијати током 30 месеци, састоји се од имплементације алата за ученике основног образовања, чији је циљ да науче и ојачају садржаје математике кроз физичко образовање, у контексту родне равноправности.

То је прилика да се кроз трансверзални приступ учењу отворе путеви у области образовних истраживања, који ће од малих ногу промовисати научна занимања код ученика, без родних предрасуда.

С друге стране, ученици укључени у пројекат ће усвојити вредности као што су самосталност или поштовање других култура и преузети своју улогу европских грађана који припадају истој заједници. На следећим фотографијама представљамо наставнике задужене за креирање и координацију пројекта и списак удружених центара и институција које ће сарађивати у његовом развоју.