ПРОЈЕКАТ

Спремни за иновације: Математика и спорт за све (РИМАС) је пројекат који суфинансира Еразмус+ програм Европске уније, за подршку стратешком удруживању субјеката из различитих земаља, чији је циљ имплементација иновативних пракси и спровођење заједничких иницијатива. Циљ је промовисање сарадње, вршњачког учења и размене искустава на европском нивоу.

Циљеви које намеравамо да развијамо са РИМАС-ом су:

 • Осмишљавати ресурсе за учење и унапређење садржаја наставе математике кроз физичко васпитање за ученике основних школа у контексту родне равноправности.
 • Промовисати научни позив у контексту родне равноправности.
 • Промовисати трансверзално учење као средство повезивања наставних садржаја у свакодневним ситуацијама.
 • Подржати истраживање као средство за иновацију и унапређење наставе.
 • Развијати европску друштвену свест и поштовање других култура међу нашим ученицима.

За постизање ових циљева, партнерство ће спровести следеће активности:

 • Преглед добрих пракси у математици и физичком васпитању.
 • Осмишљавање и израда дидактичких јединица за учење математике и физичког васпитања.
 • Дизајн онлајн курса обуке за иновативне наставнике.
 • Мобилност ученика за тестирање и евалуацију дидактичких јединица. 
 • Конгреси за дисеминацију.

Пројекат ће трајати 30 месеци, а главни резултати које очекујемо су:

 • Почетак методолошке промене у настави математике.
 • Повећање занимања у области математике и физичког васпитања код девојчица.
 • Повећано интересовање за математику код ученика основних школа тако да се мотивација одржава у вишим фазама.