Sastanci

26/10/2023

Осми договор РИМАС 23.11.2022.

У Бургосу, Шпанија, у 16:00 на дан 23.11. 2022, позвани смо од стране Андреса Гонсалеса, координатора Еразмус + РИМАС, на онлајн састанак.

26/10/2023

Седми договор РИМАС, 31.03.2022.

У Бургосу, Шпанија, у 17:00 на дан 31.03. 2022, позвани смо од стране Андреса Гонсалеса, координатора Еразмус + РИМАС, на онлајн састанак.

26/10/2023

Десети договор РИМАС, 26.04.2023.

У Бургосу, Шпанија, у 16:00 на дан 26.04. 2023, позвани смо од стране Саре Фернандез, координатора Еразмус + РИМАС, на онлајн састанак.

26/10/2023

Други транснационални састанак РИМАС пројекта - 26-29 јуни 2022.

Од 26. до 29. јуна 2022, у Скопљу, Република Македонија, одржан је други транснационални састанка Еразмус + пројекта РИМАС.

26/10/2023

Пети договор РИМАС, 30.11.2021.

У Бургосу, Шпанија, у 17:00 на дан 30.11.2021, позвани смо од стране Андреса Гонсалеса, координатора Еразмус + РИМАС, на онлајн састанак.

26/10/2023

Једанаести договор РИМАС, 11.05.2023.

У 16:00, онлајн састанак почиње уз присуство УБУ, Бранко, СИМ и Вирхен де ла Роса.

26/10/2023

Четврти транснационални састанак Еразмус + РИМАС, 01-02 јуни 2023.

Од 01. до 02. јуна 2023, у Бургосу, у Шпанији, одржан је четврти транснационални састанак Еразмус + РИМАС.

26/10/2023

Дванаести договор РИМАС 24.05.2023.

У Бургосу, Шпанија, у 16:00 на дан 24.05. 2023, позвани смо од стране Саре Фернандес, координатора Еразмус + РИМАС, на онлајн састанак.

26/10/2023

Девети договор РИМАС, 02.02.2023.

У Бургосу, Шпанија, у 16:00 на дан 02.02. 2023, позвани смо од стране Андреса Гонсалеса, координатора Еразмус + РИМАС, на онлајн састанак.

26/10/2023

Трећи транснационални састанак РИМАС пројекта, 19-20 октобар 2022.

Гулбенес Новада Видускола, у Летонији, била је домаћин трећег састанка Еразмус + РИМАС пројекта одржаног уживо.

 

26/10/2023

Шести договор РИМАС 13.01.2022.

У Бургосу, Шпанија, у 17:00 на дан 13.01.2022, позвани смо од стране Андреса Гонсалеса, координатора Еразмус + РИМАС, на онлајн састанак.

26/10/2023

Трећи договор РИМАС 22.06. 2021.

У Бургосу, Шпанија, у 16:00 на дан 22.06.2021, позвани смо од стране Андреса Гонсалеса, координатора Еразмус + РИМАС, на онлајн састанак.

26/10/2023

Четврти договор РИМАС 25.10.2021.

У Бургосу, Шпанија, у 17:15 на дан 25.10.2021, позвани смо од стране Андреса Гонсалеса, координатора Еразмус+ РИМАС, на онлајн састанак.

26/10/2023

Први договор РИМАС 9.3.2021.

У Бургосу, Шпанија, у 16:00 на дан 9.3.2021, позвани смо од стране Андреса Гонсалеса, координатора Еразмус + РИМАС на онлајн састанак.

26/10/2023

Други договор РИМАС - 13.04.2021.

У Бургосу, у Шпанији, од 16:00 на дан 13.04.2021, позвани смо од стране Андреса Гонсалеса, координатора Еразмус + РИМАС, на онлајн састанак.

26/10/2023

Први транснационални састанак ЕРАЗМУС + РИМАС пројекта 23-26 јануар 2022.

Основна школа Бранко Радичевић била је домаћин првог састанка Римас пројекта одржаног уживо.