GATAVI IEVIEST JAUNINĀJUMUS: MATHS&SPORTS4ALL (RIMAS), MATEMĀTIKA, IZMANTOJOT FIZISKO AUDZINĀŠANU

Slider 1

Inovāciju projekts Ready to innovate: Maths &; Sports4all (RIMAS), kas notiks 30 mēnešu laikā, sastāv no rīkkopas ieviešanas sākumskolas skolēniem, kura mērķis ir apgūt un nostiprināt matemātikas saturu, izmantojot fizisko audzināšanu, dzimumu līdztiesības kontekstā. 

Tā ir iespēja atvērt ceļus izglītības pētniecības jomā, izmantojot transversālu pieeju mācībām, kas veicinās zinātniskus aicinājumus skolēnos, bez dzimumu aizspriedumiem, jau no agras bērnības. 

No otras puses, projektā iesaistītie studenti iegūs tādas vērtības kā personīgā autonomija vai cieņa pret citām kultūrām un uzņemsies savu lomu kā Eiropas pilsoņi, kas pieder kopējai telpai. 

Fotoattēlā mēs iepazīstinām ar skolotājiem, kas ir atbildīgi par projekta izveidi un koordinēšanu, kā arī saistīto centru un iestāžu sarakstu, kas sadarbosies tās attīstībā.