Rezultāti

Latvijas komandas izveidota matemātikas un sporta programmas analīze, lai attīstītu RIMAS projektu.

Ziemeļmaķedonijas  komandas izveidota matemātikas un sporta programmas analīze, lai attīstītu RIMAS projektu.

Serbijas komandas izveidota matemātikas un sporta programmas analīze, lai attīstītu RIMAS projektu.

Spānijas komandas izveidota matemātikas un sporta programmas analīze, lai attīstītu RIMAS projektu.

 

Labās prakses piemēri

Vadlīnijas skolotājiem par didaktisko uzdevumu kopu izmantošanu.

Didaktisko uzdevumu kopa

Projekta RIMAS kvalitātes izvērtējums.