Vesti

Партнери во Colegio Virgen de la Rosa, Бургос.

19/06/2023

ЗАВРШИ ПОСЛЕДНИОТ ТРАННАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК!

На 1 и 2 јуни 2023 година, последниот транснационален состанок на проектот RIMAS се одржа во Colegio Virgen de la Rosa, Бургос (Шпанија).
Состанокот ги собра партнерите од сите земји-членки на проектот за да го разгледаат календарот на активности и да ги прецизираат последните задачи што треба да се извршат за финализирање на овој проект.

Мигел Корби, партнер од Универзитетот во Бургос

19/06/2023

Прослава на Мултипликаторниот настан на проектот РИМАС

На 30 и 31 мај го одржавме Мултипликативниот настан на проектот Римас, организиран од Универзитетот во Бургос во Колеџот Вирген де ла Роса.

Настанот се состоеше од два дена; првиот беше посветен на презентација на проектните алатки и платформата за учење; додека вториот беше посветен на имплементацијата на Дидактичките единици на проектот.

Сето ова беше сертифицирано од CFIE за сите наставници од основните училишта кои го посетуваат курсот.

Математика и физичко образование за сите

24/05/2023

Мултиплиер настан - Rimas проект

На 30 и 31 мај 2023 година ќе се одржи мултиплиер настанот на Еразмус+ проектот RIMAS. Негова главна цел е да ги дисеминира резултатите добиени во него.