Ziņas

Ideju prāta vētra darba grupās

20/06/2023

Projekta partneru tikšanās Skopjē, Ziemeļmaķedonijā

No 2022. gada 26. līdz 29. jūnijam Ziemeļmaķedonijas galvaspilsētā Skopjē notiks otrā RIMAS projekta starptautiskā sanāksme. 

Sanāksmi vadīs partneris"Sojuz na istrazhuvachi na Makedonija" – SIM. 

Kopš pēdējās starpvalstu sanāksmes, janvārī, ir pienācis laiks vēlreiz tikties klātienē, lai turpinātu projekta attīstību, redzētu, kā līdz šim sokas Didaktisko uzdevumu vienību un mācību ceļvežu izstrādē, un plānotu nākamos soļus. 

RIMAS Komanda Skopjē

20/06/2023

Otrā starptaustiskā tikšanās noslēgusies

Otrā starptautiskā tikšanās Ziemeļmaķedonijā noslēgusies!

Lieliskas idejas, labs darbs un lieliska komanda.

Matemātikas + PE didaktiskās vienības pabeigtas.

 

First transnational meeting in Novi Sad (Serbia)

20/06/2023

Atskats uz pirmo starptaustisko tikšanos Serbijā

Novi Sadā (Serbija) notika RIMAS projekta starptautiskā sanāksme, kurā piedalījās Izglītības fakultātes profesori Miguel Corbí un Vanesa Baños, UBU darba grupas locekļi, kas piedalās šajā projektā kopš 2020. gada.