Atskats uz pirmo starptaustisko tikšanos Serbijā

First transnational meeting in Novi Sad (Serbia)

Novi Sadā (Serbija) notika RIMAS projekta starptautiskā sanāksme, kurā piedalījās Izglītības fakultātes profesori Miguel Corbí un Vanesa Baños, UBU darba grupas locekļi, kas piedalās šajā projektā kopš 2020. gada. 

Konference bija veltīta saišu stiprināšanai starp konsorcija dalībniekiem, ko veido izglītības centri no Spānijas, Serbijas, Latvijas un Ziemeļmaķedonijas, kā arī projekta mērķu attīstības veicināšanai. Tāpat saimnieki izmantoja iespēju popularizēt projektu vietējo pašvaldību vidū, kuras izrādīja lielu interesi par projektu un nepieciešamību turpināt atbalstīt piedāvātās iniciatīvas. 

RIMAS projektu koordinē Colegio Virgen de la Rosa skolotāji, Andrés González un Sara Fernández, kas ir arī Izglītības fakultātes asociētie profesori. Šī projekta mērķis ir strukturēt apvienotu izglītības priekšlikumu starp fiziskās audzināšanas un matemātikas priekšmetiem ar konkrētu mērķi samazināt dzimumu atšķirības skolēnu līdzdalībā un motivācijā šajos priekšmetos, kā arī veicināt integrāciju, kas veicina darba aicinājumu prom no mūsu sabiedrībā izveidotajām dzimumu lomām. 

 
Šo projektu plānots pabeigt 2023. gada vidū.