Parneri

Тимот е составено од седум партнери од Република Северна Македонија, Србија, Латвија и Шпанија. 

Конкретно, има четири училишта од Латвија, Шпанија, Србија и Република Северна Македонија каде што имаме намера да ја започнеме промените во методологијата во наставата по математика. Тие се: 

  • Colegio Virgen del Rosa, Burgos, Бургос, Шпанија. координатор
  • Gulbenes novada vidusskola. Гулбене, Латвија, училиште
  • ООУ „Наум Наумовски Борче“, Скопје, Република Северна Македонија, училиште
  • Основа школа „Бранко Радичевиќ“, Нови Сад, Србија, училиште

Партнери кои се експерти во техники и методи на истражување, кои обезбедуваат искуство во областа на математиката и физичкото образование, соодветно:

  • Universidad de Burgos, Бургос, Шпанија. партнер
  • Сојуз на истражувачи на Македонија – СИМ, Скопје, Република Северна Македонија, партнер

Техничкиот партнер одговорен за креирање на веб-страницата и онлајн платформата за учење е:

  • Centro Regional de Servicios Avanzados, Бургос, Шпанија, технички партнер.